Departments

TEACHING STAFF

RACHANA SHARIR

HOD/Associate Professor
MD
ID -AYRS00067
join : 15/03/2016

DR. HARSHA S GAMBHIRE
Mobile :
9421043004
Email: hsgambhire@gmail.com

Address :
93 Madhushankar, Vishal Nagar, Jule Solapur

Asst. Professor
MD
ID - AYRS00142
join : 15/03/2016

DR. SUHAS D MOTE
Mobile :
9420459509
Email : drsuhasmote@gmail.com

Address :
A/T Post Mhetre Plot Rajamati Nagar Vairag Tal. Barshi Dist. Solapur