Departments

TEACHING STAFF

DRAVYAGUN VIGYAN

HOD/Associate Professor
MD
ID - AYDG00766
join : 13/04/2017

DR. SATISH L PAKANIKAR
Mobile :
9881314711
Email: satishpakanikar@gmail.com

Address :
Yash Hospital Paranda Road Anala Tal. Paranda Dist Osamanabad

Assistant Professor
MD
ID - AYDG00207
join : 21/01/2019

DR. SHREYASH A SHINDE
Mobile :
9403876867
Email : drshreyash.shinde24@gmail.com

Address :
A/T Post Dahitane Tal. Barshi Dist. Solapur