Departments

TEACHING STAFF

AYURVED SAMHITA SIDDHANT

HOD/Associate Professor
MD
ID -AYSS00175
join : 27/05/2017

DR. PRASHANT R SHIRKE
Mobile :
9765697692
Email: prashantshirke0@gmail.com

Address :
Solapur Barshi Highway, Sai Ayurved College, Sasure-Vairag, Barshi, Solapur - 413402

Asst. Professor
MD
ID -AYSS00279
join : 28/08/2019

DR. DIPALI U SUKE
Mobile :
9158202291
Email : drdipalisuke11@gmail.com

Address :
D/o Uttamrao Suke, 79 At Shekapur, Post Sawargaon, Tal : Bhum, Dist : Osmanabad - 413504

Asst. Professor
MD
ID -AYSN00366
join : 15/03/2016

DR. RAMAKANT P AYACHIT
Mobile :
9822295756
Email : ramakantayachit@gmail.com

Address :
Flat No. 410 Smruti B, IMP Greens, Vijapur Road Solapur